Files
  • main.py
main.py
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
print ('Para entrar na nosa banda de Rock debes contestar ás seguintes preguntas:')
nome = input ('Como te chamas?')
guitarra = input('Sabes tocar ben a guitarra (s/n)?')
cantar = input('Sabes cantar (s/n)?')
if guitarra =='n':
  print(nome, ', sentímolo, non das o perfil.')
elif cantar =='n':
#Python soamente le este elif se sabes tocar a guitarra
  print (nome, ', non es a persoa ideal para a banda, pero pode que te chamemos.')
else:
  print(nome, ', parabéns, es a persoa ideal para a banda.')