loading
open in
main.py
1
2
3
4
5
6
7
#Algoritmo para saber se podes usar WhatsApp
idade = int(input('Cantos anos tes?'))
if idade<16:
    print ('Non podes empregar WhatsApp')
else:
    print ('Podes empregar WhatsApp')
Python 3.6.1 (default, Dec 2015, 13:05:11) [GCC 4.8.2] on linux