loading
main.py
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
def xogar(intento=1): 
  resposta = input("De que cor é o cabalo branco de Santiago? ") 
  if resposta != "branco": 
    if intento < 3: 
      print ("\nFallaches! Proba de novo.") 
      intento += 1 
      xogar(intento)
    else: 
      print ("\nPerdiches!")
  else:
    print ("\nGañaches!") 
xogar()