repl.it
@tilmuh01/

lektion 2

Python

No description

fork
loading
Files
  • main.py
main.py
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
B = 5
H = 8
print(2*(B+H), "cm")
B = 92
H = 230
print(2*(B+H), "cm")
B = 10
H = 3
print(2*(B+H), "dm")
a = 5
b = 10
print(a+b)
c = 2*a-3*b
print(c)
tal_1 = 25
tal_2 = 60
print("produkten av", tal_1, "och", tal_2, "är", tal_1*tal_2)
tal_1 = 30
tal_2 = 97
print("produkten av", tal_1, "och", tal_2, "är", tal_1*tal_2)
print("kvoten av", tal_1, "och", tal_2, "är", tal_1/tal_2)
x = 34
y = 76
print("differensen av", x, "och", y, "är", x-y)
S = 5
print("en kvadrat med sidan", S, "centimeter har arean", S*S, "kvadratcentimeter")
x = 5
y = 10
print("En triangel med basen", x,"centimeter och höjden", y, "centimeter har arean", x*y/2, "kvadratcentimeter")
bas = 3
höjd = 4
print("Arean är", bas*höjd/2)
v = 90
t = 1.15
print(v*t)
#sträcka från meter till centimeter, 1m=100cm
meter = 100
print("omkretsen på en fyrkant är 35 meter, och man vill omvandla det till centimeter", 35 * meter, "centimeter")
#1 USD = 10 SEK
SEK = 10 
print("en man har 20 USD och han ska växla tillbaks det till svenska kronor, han har då", 20*SEK, "svenska kronor")
#F=1.8+32 F=C
C = 20
print(C*1.8+32)
#F till Celsius, F-32/1.8
F = 68
print(F-32/1.8)