repl.it
@tilmuh01/

nivå 1.1-1.2

Python

No description

fork
loading
Files
  • main.py
main.py
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
print(12-7)
print(24/3+9)
print(3*43-2)
print("hej!Hur mår du?")
print("två st.läsk", 15*2, "kr")
print ("två läsk och en burgare", 15*2+29, "kr")
print("tre läsk, tre burgare och tre pommes", 15*3+29*3+12*3, "kr")
print(219*45+8)
#print("Om du kör med hastigheten 70 km/h i 1.5 h så hinner du")
#print(70*1.5)
#print("km")
print("Om du kör med hastigheten 70km/h i 1.5 timmar, så hinner du", 70*1.5,"km")
print("hej"+"hej")
print(3*"hej")
print(10*"hej")
print("1"+"1") #B
print(3*"1") #D
print(1+1) #C
print(1*3) #B
print(3+2*10) 
print(5*(8-7))
#print(ja, det tar hänsyn till prioriteringsregler)
print(2**2)
print(3**2)
print(4**2)
#print(räknar kvadraten)
print(9/2)
print(9//2)
print(11/6)
print(11//6)
print(21/8)
print(21//8)
#print(tar bort decimalerna)