main.js
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
//測試100遍
var times = 100;
var passed = true;
var target;
while(times--){
 var arr = getTestData(); // 先獲得亂數的測試資料

 // 測試二分搜尋法正確性
 // 先找一個不存在的
 var result = binary_search(arr, 9999999);
 if(result!==-1){
 	passed = false;
 	break;
 }
 
 // 找一個存在的
 result = binary_search(arr, arr[50]);
 if(arr[result]!==arr[50]) {
 	passed = false
 	break;
 }
 
 // 找第一個 > target 的數
 for(var i=1; i<=1000; i++){
 	target = Math.floor(Math.random()*10000+100);
	result = upper_bound1(arr, target);
	if(arr[result]<=target || arr[result-1]>target){
	 passed = false;
	 break;
	}
 }

 // 找第一個 >=target 的數
 for(var i=1; i<=1000; i++){
 	target = i;
	result = upper_bound2(arr, target);
	if(arr[result]<target || arr[result-1]>=target){
	 passed = false;
	 break;
	}
 }
 
 //找最後一個 < target 的數
 for(var i=1; i<=1000; i++){
 	target = Math.floor(Math.random()*10000+100);
	result = lower_bound(arr, target);
	if(arr[result]>=target || arr[result+1]<target){
	 passed = false;
	 break;
	}
 }
 
}

console.log(passed?'Accepted':'Wrong Answer');

// 傳回第一個 >target 的數
function upper_bound1(array, target) {
	
 // 先看看是否沒答案
 // 如果最後一個數還是沒有 >target,代表沒答案
 var len = array.length-1;
 if(array[len]<=target) return -1;
 
 // 結束條件是區間內剩兩個數字的時候
 var L = 0, R = len;
 while((R-L+1)>2) {
  var M = Math.floor((L+R)/2);
  if(array[M]>target){
   R = M;
  } else {
   L = M + 1;
  }
 }
 
 for(var i=L; i<=R; i++){
 	if(array[i]>target){
 		return i;
 	}
 }
 	
}

// 傳回第一個 >=target 的數
function upper_bound2(array, target) {
	
 // 先看看是否沒答案
 // 如果最後一個數還是沒有 >=target,代表沒答案
 var len = array.length-1;
 if(array[len]<target) return -1;
 
 // 結束條件是區間內剩兩個數字的時候
 var L = 0, R = len;
 while((R-L+1)>2) {
  var M = Math.floor((L+R)/2);
  if(array[M]>=target){
   R = M;
  } else {
   L = M + 1;
  }
 }
 
 for(var i=L; i<=R; i++){
 	if(array[i]>=target){
 		return i;
 	}
 }	
}

// 傳回最後一個 < target 的數
function lower_bound(array, target) {
	
 // 先看看是否沒答案
 // 如果第一個數還是沒有 < target,代表沒答案
 if(array[0]>=target) return -1;
 
 // 結束條件是區間內剩兩個數字的時候
 var L = 0, R = array.length-1;
 while((R-L+1)>2) {
  var M = Math.floor((L+R)/2);
  if(array[M]<target){
   L = M;
  } else {
   R = M - 1;
  }
 }
 
 for(var i=R; i>=L; i--){
 	if(array[i]<target){
 		return i;
 	}
 }	
}


// 找第一個等於目標的數
function linear_search(array, target){
 for(var i=0; i<array.length; i++){
  if(array[i]==target) return i;
 }
 return -1; //找不到
}

// 最原始的二分搜尋法
function binary_search(array, target){
 var L = 0, R = array.length - 1;
 while(L<=R) {
  var M = Math.floor((L+R)/2);
  if(array[M]==target){
   return M;
  } else if(array[M]>target) {
   R = M - 1;
  } else {
   L = M + 1;
  }
 }
 return -1;
}function getTestData(){
 var len = 10000;
 var min = 1, max=10000;
 var result = [];
 for(var i=0; i<len; i++){
  result.push(Math.floor(Math.random()*(max-min)+min));
 }
 return result.sort(function(a, b){
 	return a-b;
 });
}
Native Browser JavaScript