Files
 • main.rb
main.rb
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
#!/usr/local/bin/ruby

tal = rand(10000)
antal_gissningar = 0
puts "Gissa vilket tal jag tänker på?"

loop do
 gissning = gets.to_i
 if tal < gissning then
  puts "Nej, det är mindre. Gissa igen ..."
 elsif tal > gissning then
  puts "Nej, det är större. Gissa igen ..."
 end
 antal_gissningar += 1
 break if tal == gissning
end

puts "Rätt med bara #{antal_gissningar} gissningar"
ruby 2.5.0p0 (2017-12-25 revision 61468) [x86_64-linux]