Share your repls and programming experiences

← Back to all posts
Programmeringsuppgift 1:6-1
ashgaar (0)

Det här är en uppgift som räknar ut vilken dag det är om dagen idag är torsdag. Byter man värde på incr så ska den räkna ut vilken det är om incr dagar.

Translated:

This is a task that calculates what day it is today is Thursday. If you change the value of incr it will calculate what it is in incr days.