Share your repls and programming experiences

← Back to all posts
Zadanie 1
nieNIX (0)

(prosta suma) Napisz program, który wczytuje ze standardowego
wejścia dwie liczby i wypisuje ich sumę.