Share your repls and programming experiences

← Back to all posts
Zadanie 3
nieNIX (0)

(równanie kwadratowe) Napisz program rozwiązujący równanie kwadratowe o następującym działaniu:
1. Program wypisuje komunikat Podaj
współczynnik a:
2. Użytkownik wpisuje wartość współczynnika a.
3. Program wypisuje komunikat Podaj współczynnik b:
4. Użytkownik wpisuje wartość współczynnika b.
5. Program wypisuje komunikat Podaj współczynnik c:
6. Użytkownik wpisuje wartość współczynnika c.
7. Program wypisuje rozwiązania równania ax2 + bx + c = 0. Twój program
powinien radzić sobie również z przypadkami zdegenerowanymi, np. gdy
podane współczynniki odpowiadają równaniu liniowemu (a = 0).