Share your repls and programming experiences

← Back to all posts
Zadanie 4
nieNIX (0)

(Starszeństwo) Poproś użytkownika o podanie wieku dwóch osób i wskaż, która z nich jest starsza. Jeśli obie osoby mają powyżej 100 lat, program powinien zachować się w szczególny sposób.