Share your repls and programming experiences

← Back to all posts
jedi te jaja ako nedobijem (5)
ilijajaje (0)

pojedi jaje mrane nane mrale sutak b ljak nemoj te da nedobijem 5