Share your repls and programming experiences

← Back to all posts
ödev
dogabucan (0)

1.Kullanıcı tarafından girilen yılın artık yıl olup olmadığını tespit eden ve ekrana yazdıran program.