Share your repls and programming experiences

← Back to all posts
ödevv
dogabucan (0)

Kullanıcı tarafından dış açısı girilen çokgenin kenar sayısını bulan ve ekrana yazdıran program