Share your repls and programming experiences

← Back to all posts
siruri de caractere
ComsaIulianaVio (0)

Scrieţi programul C/C++ care citeşte de la tastatură un cuvânt format din cel mult 50 de
caractere, doar litere mari ale alfabetului englez, şi afişează pe ecran, fiecare pe câte o linie, toate
prefixele acestuia, în ordine crescătoare a lungimilor. Un prefix de lungime k al unui cuvânt este
un subşir format din primele k caractere ale acestuia.