Share your repls and programming experiences

← Back to all posts
sokağa çıkma yasağı
BafraKzlrmakAna (0)

dogumYili=int(input('Hangi yıl doğdun?:'))
yas=2020-dogumYili
saat=int(input('Saat kaç gibi çıkacaksın?:'))
gun=str(input('Hangi gün?:'))
if gun=='haftaici':
if (yas<=20 and (saat<13 or saat>16)):
print('sokağa çıkamaz')
elif (yas>=65 and (saat<10 or saat>13)):
print('sokağa çıkamaz')
else:
print('sokağa çıkabilirsin')
elif gun=='haftasonu':
print('sokağa çıkamaz')